Verkkodemokratiaseura hakee oikaisua OKM:n takaisinperintäpäätökseen

Suomen Verkkodemokratiaseura on päättänyt hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään takaisinperintäpäätökseen. Takaisinperintä liittyy Nuorisovaalit 2011 sekä Lasten Kaupunki 2011 -hankkeisiin, joiden IT-hankinnat olisi ministeriön mukaan pitänyt kilpailuttaa (ks. OKM:n tiedote).

Nuorisovaalit 2011 -hankkeessa kokeiltiin sähköistä etä-äänestystä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n järjestämissa varjovaaleissa, joissa alle 18-vuotiaat nuoret äänestivät oikeista kansanedustajaehdokkaista oman ”varjoeduskuntansa”. Seura kehitti vaaleissa kokeiltavaksi selainpohjaisen vaalijärjestelmän, hieman reilussa puolessa vuodessa. Vaalijärjestelmässä käytettiin vastaavaa ääntenlaskentatapaa ja vaalipiirijakoa kuin oikeissakin vaaleissa.

Takaisinperintäpäätös liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön erilaiseen tulkintaan Julkisen hankintalain (30.3.2007 / 348) suorahankintaperusteista. Seura teki suorahankintapäätöksen Nuorisovaalit 2011 -hankkeen vaalijärjestelmän kehitystyöstä viitaten lain 8 §:een ja 27 §:een. Suorahankinnan mahdollisti seuran näkemyksen mukaan poikkeuksellisen kiireinen aikataulu (avustuspäätös saatiin 23.6.2010) sekä hankkeen luonne sähköisen etä-äänestämisen kokeiluhankkeena. Sähköisen etä-äänestämisen kokeilusta ja sen rahoittamisesta myös neuvoteltiin OKM:n nuorisoyksikön, seuran ja Allianssin välisessä, opetus- ja kulttuuriministeriössä pidetyssä tapaamisessa 20.5.2010.

Suomen Lasten Parlamentin säätiön ”Agora – virtuaalinen toimipaikka” ja Suomen Verkkodemokratiaseuran ”Lasten Kaupunki 2011″ -projektit liittyvät puolestaan samaan hankekokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on ollut luoda kaikille suomalaisille lapsille avoin ja turvallinen verkkonuorisotila. Suomen Lasten Parlamentin säätiö ja Suomen Lasten Parlamentti yhdistys aloittivat virtuaalinuorisotilan ja sen julkaisujärjestelmän rakentamisen vuoden 2010 puolivälissä ja seura tuli hankkeeseen mukaan saatuaan oman avustuksensa maaliskuussa 2011. Vaikka Suomen Lasten Parlamentin säätiö oli jo valinnut hankkeen toimittajan vuotta aikaisemmin, olisi seuran ministeriön näkemyksen mukaan tullut kilpailuttaa IT-hankinnat oman avustuksensa ja projektinsa osalta.

Seuran käsityksen mukaan sillä ei ole ollut mahdollista kilpailuttaa kaupunkialustan eli julkaisujärjestelmän kehittämiseen liittyviä IT-hankintoja saamansa avustuksen osalta, koska julkaisujärjestelmän kehittäminen oli jo aloitettu valitun toimittajan kanssa edellisen vuoden puolella.

OKM on tarkastuksissaan todennut avustusten sinällään menneen molempien seuran hankkeiden osalta oikeaan käyttötarkoitukseen ja nuorisoyksikön halunneen jakaa virtuaalisen verkkonuorisotilahankkeen toteuttamisen ja avustuksen kahdelle eri toimijalle.

Virtuaalisen verkkonuorisotilasta maksetut IT-kulut ovat olleet yhteensä 642 571,38 euroa (alv. 0 %), kun toimittajalta saatu alustava, opetus- ja kulttuuriministeriölle rahoitusneuvotteluissa esitetty kustannusarvio, oli suuruudeltaan 626 040,00 euroa (alv. 0 %). Ministeriö on katsonut takaisinperintäpäätöksessään, että myönnetyt avustukset tulisi maksaa myös henkilöstökulujen ja muiden projektin kulujen osalta takaisin, vaikka nämä kulut eivät varsinaisesti kuulu kilpailuttamisen piiriin.

Lasten Kaupunki on ollut julkaisuvalmis maaliskuusta 2012 alkaen ja sen potentiaali käyttäjämäärä on noin 100 000 lasta ja nuorta. Julkaisujärjestelmällä voidaan luoda uusia rakennuksia, sisätiloja ja toimintoja erilaisiin verkkonuorisotyön tarpeisiin periaatteessa rajattomasti. Verkkonuorisotilan julkaisua on osaltaan viivästyttänyt vuonna 2012 aloitetun tarkastuksen pitkittyminen, mikä on aiheuttanut toiminnan jatkumiseen ja rahoitukseen liittyvää merkittävää epävarmuutta. Verkkonuorisotilan julkaisusta ja sen yhteydessä toteutettavista viimeistelytöistä syntyy seuran saaman tarjouksen perusteella kustannuksia enää 52 200 euroa (alv. 0 %).

Virtuaalinuorisotilaan on kuitenkin mahdollista tutustua vierailutunnuksilla osoitteessa: www.lastenkaupunki.fi. Kirjautumisen käyttäjätunnus ja salasana on ”lastenkaupunki”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.